ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ...
""
Γραμμές τρένου....διάβαση...
Κυκλοφοριακό Στάθμευση

Ο νόμος για τα διασκεδαστήρια

Αναρτήθηκε m.alexandros@yahoo.gr On 11:33 μ.μ.

Το άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με παρατηρήσεις.


Click to launch the full edition in a new window
Publishing Software from YUDU