ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ...
""
Γραμμές τρένου....διάβαση...
Κυκλοφοριακό Στάθμευση

Οι εισπράξεις στο Γκάζι

Αναρτήθηκε m.alexandros@yahoo.gr On 9:52 μ.μ.

Αθήνα, 25.05.2010 Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών

http://www.mnec.gr/el/press_office/DeltiaTypou/articles/article1353.html

Το Υπουργείο Οικονομικών, με δεδομένη την ανάγκη για την περαιτέρω βελτίωση στη λειτουργία και στην απόδοση των εισπρακτικών μηχανισμών και την αποκατάσταση της διαφάνειας των οικονομικών υπηρεσιών, ανακοινώνει τις εξής αποφάσεις:

1. Αντικατάσταση Διευθυντών σε Δ.Ο.Υ.. Με βάση τις αποδόσεις και τα αποτελέσματα στους στόχους εισπράξεων που έχουν τεθεί για κάθε Δ.Ο.Υ., αντικαθίστανται 20 προϊστάμενοι που σήμερα εκτελούν καθήκοντα διευθυντή, σε Δ.Ο.Υ. με μεγάλο φορολογικό αντικείμενο που εμφάνισαν καθυστερήσεις στην απόδοση εσόδων και σημαντικές αποκλίσεις στην επίτευξη των στόχων. Οι Δ.Ο.Υ. αυτές είναι: ...... ΙΣΤ' Αθηνών....

Για όσους δεν γνωρίζουν η ΙΣΤ Αθηνών έχει στην αρμοδιότητα της το Γκάζι


το μεγαλύτερο Διασκεδαστήριο της Αθήνας