ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ...
""
Γραμμές τρένου....διάβαση...
Κυκλοφοριακό Στάθμευση

ΒΗΜΑ 17/10/2010

Αναρτήθηκε m.alexandros@yahoo.gr On 11:55 μ.μ.

Η φωτογραφία του κολυμβητηρίου
είναι από το αρχείο του συλλόγου