ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ...
""
Γραμμές τρένου....διάβαση...
Κυκλοφοριακό Στάθμευση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019»

Αναρτήθηκε m.alexandros@yahoo.gr On 4:15 μ.μ.      

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
Ε-mail : m.alexandros@yahoo.gr
Ο σύλλογος των κατοίκων

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ  ΓΚΑΖΙ  ΡΟΥΦ
          
                        Αθήνα  23-11-2014


ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019»

Τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζονται στην περιοχή μας συνοψίζονται στα εξής:
·         Υπερβολική συγκέντρωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
·         Αλλαγή χρήσεων γης που οδηγούν σε αισθητική και κοινωνική υποβάθμιση
·         Υψηλά επίπεδα ηχορύπανσης
·         Αλλοίωση αστικού ιστού
·         Χαμηλή ή παντελής απουσία υπηρεσιών του Δήμου σε επίπεδο άθλησης και υγείας.
·         Παντελής έλλειψη χώρων πρασίνουΕιδικότερα, για κάθε επιμέρους ενότητα του ερωτηματολογίου αναφέρουμε τα εξής:


1α. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής; (π.χ. χώροι πρασίνου, καθαριότητα, στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση, αποχέτευση, αστική ανάπτυξη, πολεοδομία, υποδομές και τεχνικά έργα,  κλπ.)

1 Πράσινο
Στις γειτονιές μας υπάρχει παντελής έλλειψη χώρων πρασίνου, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι να καταφεύγουν για αναψυχή (παιδιά να παίξουν, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας να βρίσκουν καταφύγιο σε νησίδες πρασίνου, μικρά πάρκα και αλσύλλια). Οι λίγες δεντροστοιχίες που είχαν φυτευθεί κατά μήκος των πεζοδρομίων, έχουν αποψιλωθεί λόγω της λειτουργίας των Κ.Υ.Ε. τα οποία απλώνουν τα τραπεζοκαθίσματα τους στα πεζοδρόμια και τους ελεύθερους χώρους (όπου υπάρχουν κι όποιοι είναι αυτοί) με αποτέλεσμα να καταστρέφουν τα δέντρα με τις τέντες που τοποθετούν, να καίνε τις φυλλωσιές με τα θερμαντικά σώματα.

2 Καθαριότητα
Η καθαριότητα είναι πλημμελέστατη. Επιτακτική ανάγκη ορθής τοποθέτησης των κάδων έξω από τα οικιακά νοικοκυριά και δραστική αντιμετώπιση των απορριμμάτων που παράγονται από τα Κ.Υ.Ε., τα οποία καταστήματα οφείλουν να συλλέγουν σε δικό τους χώρο τα απορρίμματα τους μέχρις ότου περισυλλεγούν από την υπηρεσία καθαριότητας. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί η διάχυση υγρών αποβλήτων (τηγανέλαια, υπολείμματα φαγητών) και η δυσοσμία που προκαλούν αυτά.

3. Στάθμευση
Η στάθμευση και η κυκλοφορία στην περιοχή μας είναι ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, το οποίο χρειάζεται αντιμετώπιση δεδομένου ότι η λειτουργία του σταθμού του ΜΕΤΡΟ επιβάρυνε την περιοχή με οχήματα μετεπιβιβαζομένων καθότι δεν υπήρξε κυκλοφοριακή μελέτη.
Η συσσώρευση των Κ.Υ.Ε. δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στους κατοίκους που διαβιούν στην περιοχή λόγω των θαμώνων οι οποίοι σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους όπου και όπως τους βολεύει (πεζοδρόμια, είσοδοι σπιτιών, κατάληψη πεζόδρομων).

4. Αποχέτευση
Η αποχέτευση η οποία υπάρχει στην περιοχή μας δεν επαρκεί πλέον λόγω της συσσώρευσης των Κ.Υ.Ε. τα οποία υποδέχονται μεγάλο αριθμό θαμώνων. Δεν υπάρχουν αγωγοί για τα όμβρια ύδατα με αποτέλεσμα τα περισσότερα οδικά σημεία να μετατρέπονται σε ποτάμια με την πρώτη νεροποντή εμποδίζοντας έτσι τη μετακίνηση των κατοίκων. Σημειώνουμε εδώ ότι η κατάσταση επιβαρύνθηκε μετά την δημιουργία του σταθμού του ΜΕΤΡΟ και της πλατείας, πάνω σ’ αυτό μιας και δεν υπήρχε συγκεκριμένη μελέτη που να προβλέπει την κατάσταση που δημιουργήθηκε.

5. Αστική Ανάπτυξη – Υποδομές
Παρόλο ότι οι γειτονιές μας έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα έκτοτε ούτε η πολιτεία ούτε ο Δήμος ασχολήθηκε με την αστική ανάπτυξη τους. Το μόνο που έχουμε να σημειώσουμε εδώ και μια δεκαετία είναι η συσσώρευση των Κ.Υ.Ε που έχουν σαν αποτέλεσμα την εξοστράκιση της κατοικίας και τον μαρασμό των υποδομών και λειτουργιών των γειτονιών μας. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν αθλητικά κέντρα στην περιοχή μας, οι παιδικές χαρές και οι χώροι άθλησης (γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου που υπήρχαν καταστράφηκαν με τη λειτουργία του σταθμού του Μετρό και τη δημιουργία σταθμού parking Πειραιώς και Ιεράς Οδού). Ειδικότερα:
·         Η αποπεράτωση του Σεράφειου κολυμβητηρίου θα πρέπει γίνει σύντομα και χωρίς να έχει καταστραφεί το πράσινο που προϋπήρχε. Για την ακρίβεια θα πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια για αύξηση του αστικού πράσινου και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε ανέγερση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων.
·         Επισημάνουμε την ανάγκη μελετών για χρήσεις γης μιας και η κατάσταση που επικρατεί σήμερα χαρακτηρίζεται από παντελή έλλειψη νομοθεσίας που έχει σαν αποτέλεσμα την διαφοροποίηση της γειτονιάς. Στην περιοχή λειτουργούν δυσανάλογα πολλοί οίκοι ανοχής – studio και Κ.Υ.Ε. που επιβαρύνουν ποικιλοτρόπως το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων.
·         Η λειτουργία των οίκων ανοχής – studio, η οποία μάλιστα είναι επί το πλείστον παράνομη, θεωρούμε ότι συνδέεται ευθέως με την υποβάθμιση της περιοχής και με την αλλαγή χρήσεων γης – αύξηση λειτουργίας ΚΥΕ και απομάκρυνση κατοίκων. Η ύπαρξή τους οφείλεται εν πολλοίς και στην ελλιπή αστυνόμευση και στην γενικότερη παράνομη δραστηριότητα που συνοδεύει την λειτουργία υπερβολικά μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που στοχεύουν στην κατανάλωση και τη διασκέδαση. Μόνο η ανατροπή της υπάρχουσας υποβάθμισης θα οδηγήσει στην παύση λειτουργίας των οίκων ανοχής.
·         Πέρα από τον προγραμματισμό για υπογειοποίηση των γραμμών του προαστιακού θα πρέπει ο Δήμος να προασπιστεί τα συμφέροντα των δημοτών του πιέζοντας τον ΟΣΕ για τη δημιουργία ασφαλών διαβάσεων –διαβάσεις υψηλού επιπέδου- μετακίνησης κατά μήκος των γραμμών της Λ. Κωνσταντινουπόλεως. Καθώς ο σταθμός του μετρό (Κεραμεικός) εξυπηρετεί επιπλέον και τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου καθώς κι ολόκληρη τη συνοικία του Βοτανικού η διάβαση προς και από το Βοτανικό είναι συχνή με αποτέλεσμα να αυξάνονται κατά πολύ και οι κίνδυνοι από τις πρόχειρες διαβάσεις.2α. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, έλλειψη σχετικών υποδομών, κλπ.)

Στην αναφερόμενη περιοχή –γειτονιές στο Γκάζι, Κεραμεικό, Μεταξουργείο- υπάρχει παντελής απουσία υποδομών του Δήμου. Στην ουσία δεν παρέχεται καμία απολύτως υπηρεσία σε επίπεδο άθλησης, υγείας και κοινωνικής στήριξης. Αυτό έχει ως άμεση επίπτωση τον μαρασμό της περιοχής και λειτουργεί αποτρεπτικά για την προσέλκυση νέων κατοίκων. Οι λίγοι παιδικοί σταθμοί  καθώς και το Γυμνάσιο –Λύκειο και η λέσχη φιλίας της Γ’ ηλικίας λειτουργούν στην περιοχή του Βοτανικού. Παρεμβάλλονται δηλαδή οι γραμμές του τρένου που για τους λόγους τους οποίους προαναφέραμε δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι. Επιπροσθέτως το δημοτικό κατάστημα της κοινότητας μας καθώς και τα δημοτικά ιατρεία  υπολειτουργούν και βρίσκονται στην περιοχή των Άνω και Κάτω Πετραλώνων υπογραμμίζοντας την έλλειψη ενδιαφέροντος του δήμου για τους κατοίκους της γειτονιάς και τις ανάγκες τους. Για αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να μελετηθεί η λειτουργία και εγκατάσταση τους πιο κοντά στο κέντρο της κοινότητας σε δημοτικά κτίρια εξυπηρετώντας ισότιμα όλους τους κατοίκους της κοινότητας και όχι προνομιακά κάποιες περιοχές έναντι άλλων.

3α. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και της Απασχόλησης; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενίσχυση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, κλπ.)
Υπερβολική συγκέντρωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Η «βιομηχανία» διασκέδασης που αναπτύχθηκε στην περιοχή απομάκρυνε σταδιακά τους μόνιμους κατοίκους και την όποια άλλου είδους επιχειρηματική δραστηριότητα επικρατούσε στην περιοχή. Επιχειρήσεις με άλλο αντικείμενο δραστηριότητας, κυρίως μικρές επιχειρήσεις  που εξυπηρετούσαν τους κατοίκους (αρτοποιεία κτλ)  έκλεισαν η μία μετά την άλλη, καθώς οι χώροι αυτοί ενοικιάστηκαν σε ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που πρόσκαιρα προσέφεραν μεγαλύτερο μίσθιο. Επιπλέον, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη  λειτουργία των καταστημάτων αυτών δεν τηρείται με συνέπεια να παρατηρούνται πλήθος παραβάσεων και παράνομης δραστηριότητας. Η δε αστυνόμευση είναι χαλαρή έως και πλήρως ανεπαρκής θέτοντας σε διαρκή κίνδυνο τους κατοίκους.
Η ανωτέρω περιγραφόμενη κατάσταση οδήγησε σε μονομερή επιχειρηματικότητα με πολλαπλές επιπτώσεις. Κυριάρχησε η άποψη ότι «στο Γκάζι μπορεί να ανοίξει κανείς μόνο μπαρ» με συνέπεια η περιοχή να «γκετοποιηθεί» επιχειρηματικά. Του λόγου το αληθές επιβεβαιώνει το γεγονός ότι στην πλατεία του σταθμού μετρό «Κεραμεικός» σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες πλατείες ή σταθμούς μετρό στην Αθήνα, δεν υπάρχει καμία άλλη λειτουργία κι υπηρεσία τοπικού ενδιαφέροντος π.χ. τράπεζες, εμπορικά καταστήματα, τοπική επιχειρηματικότητα, η οποία να εξυπηρετεί την καθημερινότητα των κατοίκων, επαγγελματιών αλλά και των επισκεπτών, πλην των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος!

Επειδή η  επιστροφή αυτής της επιχειρηματικότητας θα έδινε και πάλι ζωή στη γειτονιά και θα αποτελούσε κίνητρο για την επιστροφή των κατοίκων, είναι υποχρέωση του Δήμου να μεριμνήσει ώστε αφενός να αποτρέψει περεταίρω αύξηση της λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφετέρου να προσελκύσει, μέσω ειδικών προγραμμάτων, επιδοτήσεων ή δράσεων, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εκτός του χώρου της ψυχαγωγίας και της εστίασης) να επενδύσουν στην περιοχή.


Το Διοικητικό Συμβούλιο