ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ...
""
Γραμμές τρένου....διάβαση...
Κυκλοφοριακό Στάθμευση

11/5/2007 Προς Δ.Σ. Τεχνόπολις

Αναρτήθηκε m.alexandros@yahoo.gr On 8:32 μ.μ.

Πολιτισμός χωρίς όχληση
Μπορεί να υπάρξει πολιτισμός χωρίς όχληση ;
για να περιμένουμε τι θα μας απαντήσουν;

Συνήθως απαντά όποιος δεν κρύβει κάτι