ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ...
""
Γραμμές τρένου....διάβαση...
Κυκλοφοριακό Στάθμευση

3/5/2007 Η προσφυγή

Αναρτήθηκε m.alexandros@yahoo.gr On 12:54 π.μ.

Ο σύλλογος προσφεύγει στις 3/5/2007 στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που καταργεί την οδό Μεγάρων.
Ο κύριος λόγος είναι ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη πλειοψηφία.