ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ...
""
Γραμμές τρένου....διάβαση...
Κυκλοφοριακό Στάθμευση

Πορνεία Fast Track

Αναρτήθηκε m.alexandros@yahoo.gr On 11:46 μ.μ.

Ανάμεσα στα μνημόνια ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κος Πάγκαλος και ο Δήμος της Αθήνας συμφωνούν απόλυτα ότι στα πλαίσια της ανάπτυξης πρέπει να αποκτήσουμε πορνεία Fast Track.

Σε μια καμμένη Αθήνα την Τρίτη 14/2/2011 στην Επιτροπή Ποιότητας (!!!) Ζωής του Δήμου της Αθήνας έχουν σαν πρώτο θέμα τροποποίηση του Ν. 2734/1999 "Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις". Η ημερήσια διάταξη εδώ

Διαβάστε μεταξύ άλλων απο τα πρακτικά της Επιτροπής Ποιότητας (!!!) Ζωής του Δήμου της Αθήνας στις 15/9/2011 "υπάρχει και μια πίεση από πλευράς αvτιπρoεδρίας της κυβέρvησης (Πάγκαλος) πρoς τo Υπoυργείo Εσωτερικώv vα πρoχωρήσει αυτή τηv ιστoρία" , " και vα πάρει και o Δήμoς κάπoια έσoδα", " είμαστε σε συvεvvόηση με τηv αvτιπρoεδρία της κυβέρvησης " , "Πρέπει vα πειστoύv (οι κάτοικοι) ότι είvαι για όφελoς δικό τoυς πρώτα απ' όλα". Παρατίθεται ολόκληρα τα πρακτικά .


Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τα πρακτικά


Διαβάστε τις θέσεις μας εδώ


Πατήστε εδώ για να το διαβάσετε τις θέσεις μας

Το Συμβούλιο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας ΟΜΟΦΩΝΑ έκανε δεκτές τις θέσεις μας.

Το τελικό κείμενο που ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο


Κάντε κλικ εδώ για να το διαβάσετε
Διαβάστε τις θέσεις του Σωματείου Εκδιδομένων Προσώπων Ελλάδος για να κάνετε τις απαραίτητες συγκρίσεις

Κάντε κλικ εδώ για να το διαβάσετε